Fruits name in Hindi and English – 50+ fruits name in Hindi

ham sabhi jante hai ke phal khana ,  hamare liye kitna faideman hai . is duniya main kayi sare phal hai aur sabhi phal ka alag kuch faida hai kyu ke har phal pe ek vitamin hota hai jo insan ke sarir pe labdayak hota hai isliye ham sabhiko ko sare fruits  ka naam jana jaruri hai . to aaj ke is artical main main aap sabke liye fruits name in Hindi  and English  laya hoon , jis main apko har phal ka naam english aur hindi main hoga  aur  tasvir ke sath . taki aap asani se phalo ko pehchan sake aur  jan sake unka naam .

1.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Apple सेब
apple
Apple- सेब

2.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Apricot खुबानी
 
Apricot
Apricot – खुबानी

3.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
avocado माखन फल
avocado -माखन फल
avocado – माखन फल

4.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Banana केला
Banana - केला
Banana – केला

5.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Blackberry काली अंची
Blackberry - काली अंची
Blackberry – काली अंची

6.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Blueberry नीलबदरी
Blueberry - नीलबदरी
Blueberry – नीलबदरी

7.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Cherry ग्लास मेवा
Cherry - ग्लास मेवा
Cherry – ग्लास मेवा

8.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Custard apple शरीफा
Custard apple - शरीफा
Custard apple – शरीफा

9.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Coconut नारियल
Coconut - नारियल
Coconut – नारियल

10.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Dates खजूर
Dates - खजूर
Dates – खजूर

Fruits name in Hindi and English 

11.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Dragon Fruit ड्रेगन फल
Dragon Fruit - ड्रेगन फल
Dragon Fruit – ड्रेगन फल

12.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Goji Berry गोजीबेर
Goji Berry - गोजीबेर
Goji Berry – गोजीबेर

13.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Grapefruit चकोतरा
Grapefruit - चकोतरा
Grapefruit – चकोतरा

14.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Grapes अंगूर

 

Grapes - अंगूर
Grapes – अंगूर

15.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Honeydew खरबूज़ा
Honeydew - खरबूज़ा
Honeydew – खरबूज़ा

16.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Jackfruit कटहल
Jackfruit - कटहल
Jackfruit – कटहल

17.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Guava अमरूद
Guava - अमरूद
Guava – अमरूद

18.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Java plum जामुन
Java plum - जामुन
Java plum – जामुन

19.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
kiwano किवानो
kiwano - किवानो
kiwano – किवानो

20.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
kiwi कीवी
kiwi - कीवी
kiwi – कीवी

21.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Lemon नींबू
Lemon - नींबू
Lemon – नींबू

22.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Lime काग़ज़ी नींबू
Lime - काग़ज़ी नींबू
Lime – काग़ज़ी नींबू

23.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Loquat लोकाट
Loquat - लोकाट
Loquat – लोकाट

24.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Mangosteen मैंगोस्टीन
Mangosteen - मैंगोस्टीन
Mangosteen – मैंगोस्टीन

25.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Mango आम
Mango - आम
Mango – आम

26.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Melon खरबूज
Melon - खरबूज
Melon – खरबूज

27.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Olive जैतून
Olive - जैतून
Olive – जैतून

28.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Orange संतरा
Orange - संतरा
Orange – संतरा

29.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Papaya पपीता
Papaya -  पपीता
Papaya – पपीता

30.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Peach आड़ू
Peach - आड़ू
Peach – आड़ू

31.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Pear नाशपाती
Pear - नाशपाती
Pear – नाशपाती

32.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Quince श्रीफल
Quince - श्रीफल
Quince – श्रीफल

33.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Redcurrant लाल किशमिश
Redcurrant - लाल किशमिश
Redcurrant – लाल किशमिश

34.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Star fruit तारा फल
Star fruit - तारा फल
Star fruit – तारा फल

35.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Strawberry स्ट्रॉबेरी
Strawberry - स्ट्रॉबेरी
Strawberry – स्ट्रॉबेरी

36.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
Barberry दारुहल्दी
barberry
Barberry – दारुहल्दी

37.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
rasberry रसभरी
rasberry
rasberry – रसभरी

38.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                     soursop fruit सीताफल 

soursop

 

39.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                        sugar cane  गन्ना
sugarcane
sugar cane  – गन्ना

40.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                          bread fruit             विलायती फल

bread fruit

 

41.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                                   plum बेर

plum

 

43.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                         Elderberry एल्डरबेर्रिज
elder berry
 Elderberry – एल्डरबेर्रिज

44.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                                   Fig अंजीर

fig

 

45.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                     Honeyberry हनी बेरी
honeyberry
Honeyberry – हनी बेरी

46.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                        Kumquat संतरे जैसा फल
kumquat
  Kumquat – संतरे जैसा फल

47.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                            Malta Fruit मालटा
malta
Malta Fruit – मालटा

48.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                              Pineberry पाइनबेरी
pin berrfy
Pineberry – पाइनबेरी

49.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                        Red Banana                              लाल केला
red banana
Red Banana – लाल केला

50.

Fruits name in English – फलों का नाम अंग्रेजी में Fruits name in Hindi – फलों का नाम हिंदी में
                            Star Apple                            सितारा सेब

 

 

star apple
Star Apple – सितारा सेबconclusion

waise to aur bhi bohot sare phal hai is duniya main par maine aaj aap  sab ke liye kuch fruits name in hindi and english  he  ka list diya hai , and umid karta hon aap sabko acha laga hoga

best of luck 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *